Saturday, May 17, 2008

Bumper Khusus

Sakmenika proyek bumper acara wayang, kanggeh mengeti ambal warsa kaping 92 taun Kabupaten Sleman. Dipun damel setunggal dinten. Gandheng sakmenika proyek dadakan, nggih nggarapipun namung sak simpel-simpelenipun lan sak cekakipun, kanti durasi 10". Mekaten deskripsi saking kulo,...matur nuwun...

No comments: